Holdem Start Hands

Topp starthänder bör höjas och spelade aggressivt. AA, KK, QQ, AK, JJ, AQ, dessa händer är mest sannolikt att vara bäst före floppen. Genom att höja och eliminera andra spelare tidigt minska du risken för att få utdragna. Dessa händer kommer att hålla upp majoriteten av tiden mot 2 eller 3 motståndare. Så det är viktigt att minska antalet motståndare möter du tidigt genom att satsa starkt. Andra faktorer när beslut fattas om hur mycket för att insats är din position. Om du är först att agera bör då du…

Read More